75 tysięcy złotych dla Broni

Broń Radom otrzymała 75 tysięcy złotych dotacji z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem.
Dotacja dla Broni jest drugą co do wielkości z puli 335 tysięcy złotych, przeznaczonych dla klubów sportowych z Radomia.

PODOBNE WPISY