Dotacja dla Broni

Kwotę 1500 zł przyznał naszemu klubowi Radomski Związek Piłki Nożnej jako wsparcie dla działalności naszego klubu. Taką samą kwotę związek przyznał wszystkim trzecio i czwartoligowym klubom z naszego regionu oraz klubom piłki żeńskiej. Po 500 zł otrzymały czołowe klubu szkolące wyłącznie młodzież. Kwota ta może być wykorzystana w formie vouchera na zakup sprżetu sportowego w jednym z kilku partnerskich dla ROZPN sklepów sportowych.

PODOBNE WPISY