Głosowanie jeszcze tylko dziś!

GŁOSUJ ZA BUDOWĄ POMNIKA KAZIMIERZA PAŹDZIORA!
Dziś kończy się głosowanie w Budżecie Obywatelskim. Serdecznie zachęcamy mieszkańców Radomia, kibiców, piłkarzy i sympatyków boksu, aby oddali swój głos na budowę pomnika Kazimierza Paździora. To legenda Broni Radom, legenda całego radomskiego sportu. Jedyny mistrz olimpijski. Wybitny sportowiec może się doczekać pomnika. Wszyscy możemy pomóc w jego stworzeniu. Projekt powstania pomnika Kazimierza Paździora został wpisany do Budżetu Obywatelskiego i od 1 czerwca wszyscy mogą na niego głosować.

W 1960 roku w Rzymie, Kazimierz Paździor bokser Broni Radom wygrał w finale z Włochem Sandro Lopopollo. Złoty medal igrzysk przyjechał do Radomia. Wielkie święto, wielki sukces i cudowne chwile radomskiego sportu. Niestety przez ponad 60 lat nikomu nie udało się już powtórzyć tego wyczynu. „Filozof ringu” na zawsze został w pamięci kibiców i w sercach mieszkańców Radomia.

Wielu wybitnych ludzi, ma swoje pomniki, ale niestety nie Kazimierz Paździor. Od pewnego czasu bardzo aktywnie działa Społeczny Komitet Budowy Pomnika Kazimierza Paździora. Pomysłodawcami są Marcin Bałażak, Grzegorz Siek, Marcin Chłopicki, Piotr Bałenkowski. To dzięki ich zabiegom cały projekt został wpisany do Budżetu Obywatelskiego.
Monument mistrza miałby stanąć w Parku Planty u zbiegu z ulicą Chałubińskiego, tuż obok stadionu. Ma przedstawiać mistrza w pozie zasadniczej, w rozmiarze zbliżonym do naturalnego. Ma być wykonany z brązu, stać na niewysokim postumencie ozdobionym pięcioma kółkami olimpijskimi. Projekt zakłada również słupek informacyjny z kodem QR który odnosić będzie do informatycznej bazy danych o Kazimierzu Paździorze.

Już można głosować poprzez stronę: www.glosowanie.konsultacje.radom.pl/
Wybieramy projekt do 400 tys. zł -====> pozycja numer 209. Najlepiej za trzy punkty!