Kibice Broni: Cześć ich chwała Bohaterom

W 1942 roku hitlerowscy okupanci zamordowali w czterech egzekucjach pracowników radomskiej fabryki. Było to krwawe ostrzeżenie przed współpracą z podziemnymi oddziałami wojskowymi. W poniedziałek przedstawiciele pracowników i kierownictwa fabryki, związków zawodowych oraz mieszkańcy Radomia złożyli kwiaty pod pomnikami poświęconymi tamtym tragicznym wydarzeniom.

Pod pomnikiem pojawiły się poczty sztandarowe: Historyczny Sztandar Fabryki Broni z 1923 roku, Sztandar Fabryki Broni Łucznik Radom Sp. z o.o., Sztandar Komisji Zakładowej NSZZ „”Solidarność”” Fabryki Broni Łucznik Radom oraz Sztandar Klubu Honorowych Dawców Krwi Łucznik.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele zarządu Fabryki Broni, przedstawiciele kierownictwa spółki, związków zawodowych, pracownicy oraz mieszkańcy Radomia, w tym liczna grupa młodzieży.

 – Przytoczę dziś słowa Jana Pawła II, że wolność to dobro zadane, nie ofiarowane. Musimy o to dbać, bo mimo że dzisiaj nie musimy być zadowoleni z obecnej sytuacji w kraju, to nawet ta cząstkowa wolność miała swoją cenę. Nasz kraj usiany jest krzyżami – mówił do zebranych pod pominkiem ks. Stanisław Sikorski.

Na uroczystościach pojawiła się też radomska młodzież, która odśpiewała hymn, a także skandowała patriotyczne hasła.
Źródło i foto: Radom24.pl

PODOBNE WPISY