Komunikat Prezydium Zarządu

W związku z informacjami dotyczącymi wyroków w procesie korupcyjnym zawodników Korony Kielce w sezonie 2003/2004 stwierdzamy, iż jakiekolwiek wiązanie z tą sprawą klubu RKP 1926 BROŃ RADOM jest nieuzasadnione.

Ostateczna decyzja w sprawie kontynuowania przez klub umów z osobami skazanymi w procesie korupcyjnym zostanie podjęta na najbliższym zebraniu Zarządu.

W roku 2007 przed zawarciem umowy Artur Kupiec poinformował zarząd o swojej sytuacji związanej z grą w Koronie Kielce o czym informowaliśmy w specjalnym oświadczeniu na naszej stronie internetowej. W uzasadnieniu wyroku sąd , biorąc pod uwagę fakt dobrowolnego poddania się karze, wyraził opinię, iż wysokość kary jest na tyle dotkliwa, że nie zdecydował się na zasądzenie zakazu wykonywania zawodu. Zawieszając wykonanie kary sąd daje szansę na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Postawa trenera Artura Kupca w okresie pracy w naszym klubie nie daje podstaw do negatywnych ocen jego postępowania.

Mając na względzie powyższe, Prezydium Zarządu postanowiło wnioskować o nie rozwiązywanie umowy z trenerem Arturem Kupcem.

PODOBNE WPISY