Komunikat w sprawie składek członkowskich

Zarząd Broni Radom przedstawia komunikat dotyczący składek członkowskich za rok 2012 dla członków Stowarzyszenia Radomski Klub Piłkarski 1926 Broń Radom.
Zarząd Stowarzyszenia Radomski Klub Piłkarski 1926 Broń Radom informuje, że składki członkowskie na rok 2012 zostały ustalone w następującej wysokości:

– 30 zł za rok dla członków zwyczajnych

-100 zł za rok dla członków wspierających

– członkowie stowarzyszenia- rodzice zawodników drużyn młodzieżowych są zwolnieni z opłat członkowskich na okres uczęszczania dziecka na treningi.

Składki prosimy uregulować do dnia 30 czerwca 2012 roku.

Wpłat składek można dokonywać przelewem na konto klubu: 9012 4032 59 1111 0000 3002 2188 ( „wpłata na cele statutowe klubu”), lub osobiście w biurze klubu.

Zapraszamy wszystkich sympatyków naszego klubu do wstąpienia do Stowarzyszenia RKP Broń Radom, które prowadzi drużyny młodzieżowe i seniorską Broni Radom. Przynależność do stowarzyszenia pozwala na możliwość większego zaangażowania w sprawy klubu oraz współdecydowania do jego przyszłości . Deklaracje członkowskie można znaleźć na naszej stronie w dziale „ Wstąp do nas”, wypełnione złożyć w sekretariacie klubu.

PODOBNE WPISY