Podziękowania za udział w wydawnictwie

W poniedziałek w klubie do nabycia będzie monografia Broni Radom. O tym poinformujemy w oddzielnej informacji. Nie byłoby tej publikacji bez pomocy wielu sponsorów, w tym przede wszystkim władz Fabryki Broni i pomocy Kancelarii Prezydenta Radomia, Radosława Witkowskiego.

– W tym roku obchodzimy piękny jubileusz 90-lecia istnienia jednego z najstarszych w mieście klubów sportowych jakim jest Broń Radom. Karty jego historii pełne są nazwisk znakomitych zawodników, pięknych wydarzeń i sportowych osiągnięć. Broń Radom jest klubem, którego imię zawsze rozsławiali wychowankowie poszczególnych sekcji. Doceniając ten dorobek, władze miasta wspierają i nadal będą wspierać klub w szkoleniu utalentowanej sportowo młodzieży. Głęboko wierzę, że kolejne lata będą obfitowały w dalsze sukcesy w tej dziedzinie, a wychowankowie klubu będą stanowili o sile piłkarskiej drużyny – mówi prezydent Radomia, Radosław Witkowski.

Fabryka Broni i klub sportowy to od 90 lat jedna całość. W podobnym tonie wypowiada się Adam Suliga, prezes Fabryki Broni.
– Rozwijała się Państwowa Wytwórnia Broni, a przy niej rozkwitał Klub Sportowy „Broń”. Historia klubu
od początku związana była z fabryką. Należy pamiętać
o zaangażowaniu pracowników w budowę pierwszego w Radomiu stadionu piłkarskiego. Początki były trudne, ale zamiłowanie do sportu i wspólna pasja mobilizowały wszystkich. Dzisiaj zarówno Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. jak i Radomski Klub Piłkarski 1926 Broń Radom funkcjonują w bardzo nowoczesnych obiektach – powiedział prezes Adam Suliga.


Wielkie podziękowania nie tylko dla Fabryki Broni i władz miasta, ale również dla Dariusza Wójcika, przewodniczącego Rady Miejskiej, prywatnie symnpatyka Broni.

W publikacji monografii pomysły Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, jak również Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej.

Dziękujemy za pomoc dealerowi Mazdy, firmie Cortes z Radomia, a  także Radomskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego „Administrator”.  

PODOBNE WPISY