Pogoń w sprawie wyjazdu

W sobotę, 9 maja piłkarzy Broni czeka wyjazd do Grodziska Mazowieckiego na mecz z tamtejszą Pogonią. Tamtejszy klub przysłał informację, która szczególnie zainteresuje osoby, które wybierają się na ten mecz. Komunikat Pogoni w rozwinięciu...

W trosce o bezpieczeństwo uczestników meczu piłkarskiego III  ligi Pogoń Grodzisk Maz.- RKP Broń 1926Radom w dn.09.05.2015r.  Zarząd GKS Pogoń Grodzisk Maz. informuje, że  zorganizowana grupa kibiców Broni Radom  zostanie wpuszczona na nasz obiekt w liczbie 50 osób (tj. 5% pojemności stadionu).
Wejście na obiekt  zorganizowanej grupy kibiców przyjezdnych odbywać się będzie na podstawie  przedstawionej imiennej listy, która musi zawierać: imię, nazwisko, PESEL oraz  adres zamieszkania. Listę tą należy przesłać pocztą, mailem bądź faxem na adres  klubu nie później jak na 72 godziny przed zawodami. Brak przesłania listy w/w  terminie skutkował będzie nie wpuszczeniem na nasz stadion zorganizowanej grupy  kibiców przyjezdnych. Przed zawodami, po sprawdzeniu danych zawartych w  przesłanej liście ze stanem faktycznym kibice drużyny przyjezdnej, po zakupieniu  biletów będą mogli wejść na nasz obiekt.
Każdy kibic  przyjezdny przy wejściu na obiekt zobowiązany jest do okazania (bez wezwania  służby porządkowej bądź ochrony) dowodu tożsamości w celu sprawdzenia danych z  listą. Osoby bez dokumentu tożsamości, bądź nie ujęte na liście, bezwzględnie  nie zostaną wpuszczone na nasz obiekt. Osoby z „zakazem stadionowym” nie zostaną  wpuszczone na stadion
Ponadto informujemy, że w przypadku naruszeń porządku i  bezpieczeństwa publicznego przez kibiców zarówno przed jak i w trakcie meczu  zastrzegamy sobie prawo do nie wpuszczenia kibiców gości na  stadion.

Z poważaniem
Prezes GKS „Pogoń” – Marek Finkowski

PODOBNE WPISY