„To jest nasz klub”- cz.3- finanse

          W trzeciej części dyskusji przez walnym zebraniem Klubu, poruszamy problem strategii finansowej klubu, zapraszając czytelników do dzielenia się opiniami i propozycjami. Przypominamy, że już w najbliższą środę o godz.18.00odbędzie się walne zebranie członków Stowarzyszenia Radomski Klub Piłkarski 1926 Broń Radom, w ramach którego działają wszystkie drużyny piłkarskie Broni, które skupia ludzi zaangażowanych w działalność klubu.

            O sukcesie w dzisiejszym sporcie nie decydują jedynie umiejętności zawodników i zdolności trenerskie. Oczywiście pieniądze nie grają na boisku, nie decydują o wyniku ( choć w polskiej piłce różnie z tym bywało), ale budżet klubu, umiejętność pozyskiwania środków ma ogromny wpływ na miejsce klubu w hierarchii sportowej.
         Broń przeżyła jedno przekształcenie prawne, które miało na celu uratowanie w obliczu finansowej katastrofy , gdy w 1996 roku z wielosekcyjnego klubu, wyłoniły się klubu jednosekcyjne jako osobne podmioty prawne. Wśród nich był RKP 1926 Broń Radom. Przez kolejne lata Broń utrzymywała budżet na skromnym, ale stabilnym poziomie- posiadając środki na utrzymanie drużyny seniorów na poziomie IV i V ligi, choć nie obywało się bez poważnych problemów. Znamienną stała się sytuacja, w której w meczu nie mógł zagrać jeden z czołowych zawodników, gdyż w kasie klubu brakowało środków na zapłacenie za jego żółtą kartkę, a piłki do treningów kupowali kibice. W roku 2006 właśnie z powodów finansowych Broń zagrała niemal samymi juniorami.
         W obecnej chwili Broń finansuje 10 drużyn młodzieżowych i drużynę seniorów. W przypadku najmłodszych grup- rodzice partycypują w finansowaniu drużyn, ale też  każda z nich szuka także własnych sponsorów, którzy np. pomagają w organizowaniu wyjazdów na turnieje czy obozy. Starsze grupy są przede wszystkim finansowane przez klub. Na działalność wszystkich grup –  na obozy sportowe, prowadzenie klas sportowych, inne formy pracy z piłkarską młodzieżą pozyskiwane są środki z budżetu miasta, dotacje wojewódzkie i ministerialne. Dla przykładu: łączny koszt gry w lidze trzech drużyn grającychw minionym sezonie w ligach mazowieckich można oszacować na kwotę około 80 tysięcy rocznie  (szacunkowe, nieautoryzowane dane).
       Sam klub stara się funkcjonować oszczędnie – nie licząc kadry szkoleniowej, praktycznie zatrudnia tylko jedną osobę- wszystkie funkcje członków zarządu są pełnione nieodpłatnie.
        Całkowicie innym problemem jest finansowanie drużyny seniorów. Do tej pory znaczną pozycją w budżecie klubu były dotacje miejskie- wcześniej jako łączne kwoty wypłacane klubowi, od kilku lat jako stypendia dla zawodników. Niestety, oszczędności budżetowe miasta dotknęły także- a może przede wszystkim sportu, do tego dochodzą rozwiązania, które zamiast pozwalać na wchodzenie ławą radomskich drużyn do wyższych lig, eliminują je do jednej w każdej dyscyplinie.
         Największą bolączką jest chyba brak silnego strategicznego sponsora – obok środków miejskich, finansowanie klubu opiera się na gronie mniejszych sponsorów, systematycznie lub doraźnie wspierających klub, co do tej pory pozwalało na zbudowanie drużyny awansującej do trzeciej ligi i znajdującej się w jej czołówce.
         Niestety, budżet Broni pozbawiony jest jednej ważnej pozycji po stronie przychodów- wpływów z biletów. Mecze rozgrywane w Kozienicach nie przynoszą – delikatnie mówiąc- zysków klubowi i to nie tylko z obiektywnych przyczyn, o czym w następnym artykule. Dla jasności- pisząc o całym rocznym budżecie drużyny seniorów, rozmawiamy o kwocie będącej równowartością trzymiesięcznych zarobków jednego tylko – najlepiej opłacanego – do niedawna zawodnika Polonii Warszawa.
          Jakie są realia finansowania klubów w wyższych niż trzecia liga klasach rozgrywkowych niech świadczy przykład Huraganu Morąg, który zrezygnował z gry w II lidze, ze względu na zbyt niski budżet, sięgający 700 tysięcy złotych
          Przez cały czas zarząd Broni stosuje filozofię finansowania klubu według możliwości, bez szukania awansu sportowego za wszelką cenę- także kosztem długów i zagrożenia upadłością. Ta filozofia chyba się sprawdza – szczególnie, gdy coraz częściej można czytać informacje o upadłości klubów i wycofywania się z rozgrywek- tylko w ostatnim czasie były to np. Odra Wodzisław i GKP Gorzów Wlkp z I ligi, GLKS Nadarzyn, rezygnujący z II ligi. W naszej lidze dwa kluby- Start Otwock i Hutnik Warszawa dostały warunkowe licencje z koniecznością spłaty dużych długów.
         Może istnieć pokusa awansu za wszelką cenę, także cenę upadłości i przekazania drużyny innemu podmiotowi prawnemu- ale trzeba pamiętać, że poza samą uczciwością takiego procederu- formalnie władze poprzedniego podmiotu nadal są odpowiedzialne za zobowiązania, co czasem kończy się salą sądową- a żeby znaleźć przykład takiej sytuacji, nie trzeba wyjeżdżać z Radomia.

Zapraszamy naszych czytelników do dyskusji:
W jaki sposób znaleźć sponsora strategicznego dla Broni? Czy nowy stadion będzie szansą na łatwiejsze pozyskanie sponsorów? Czy zarząd klubu powinien zorganizować osoby i firmy, chcące systematycznie finansować klub drobniejszymi kwotami w tzw. Klub 100? Czy klub powinien kontynuować politykę zbilansowanych wydatków, czy może powinien zaryzykować finansowo dla awansu seniorów do wyższej ligi? Czy władze klubu powinny apelować do władz miasta o wycofanie się z niekorzystnych dla całej piłki nożnej w Radomiu rozwiązań systemu stypendialnego?

Przypominamy, że już w najbliższą środę o godz.18.00 odbędzie się walne zebranie członków Stowarzyszenia RKP 1926 Broń Radom. Zachęcamy kibiców, sympatyków Broni, rodziców zawodników naszych grup młodzieżowych do wstąpienia do stowarzyszenia. Deklaracje dla rodziców można uzyskać u trenerów grup lub w sekretariacie klubu, pozostałe osoby mogą pobrać deklaracje członkowskie z naszej strony – z działu „ wstąp do nas ( „nowa deklaracja członkowska” ).