Wyróżnienie dla Broni Radom

Doroczna konferencja, dotycząca bezpieczeństwa na meczach piłkarskich, odbywających się w ramach rozgrywek prowadzonych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, odbyła się 1 sierpnia (sobota) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach. Podczas niej wyróżniono między innymi radomską Broń. 

Tematyka konferencji, w której oprócz przedstawicieli mazowieckich klubów piłkarskich wzieli udział także osoby, reprezentujące władze samorządowe, obejmowała m.in. uwarunkowania prawne organizacji meczów piłki nożnej (zarówno imprez masowych jak i niemasowych), obowiązków kierownika ds. bezpieczeństwa, analizę stanu bezpieczeństwa w sezonie 2014/15 oraz strategię działań w sezonie 2015/16.
Przedstawiciele ocenili zabezpieczenie meczów III ligi, prowadzonych wspólnie z Łódzkim ZPN, oraz niższych klas rozgrywkowych na terenie Mazowsza w ub. sezonie. Nasz klub Broń Radom otrzymał paterę za wzorową organizacje meczów piłki noznej organizowanych przez nasz klub w sezonie 2014/2015

PODOBNE WPISY