Zapraszamy do Stowarzyszenia RKP 1926 Broń Radom

       Podmiotem prawnym prowadzącym seniorską drużynę a także jedenaście drużyn młodzieżowych Broni Radom jest Stowarzyszenie Radomski Klub Piłkarski 1926 Broń Radom, które skupia osoby chcące wspierać go swoim zaangażowaniem i współdecydować o jego planach. W stowarzyszeniu jest miejsce dla każdej osoby, która chce aktywnie wspierać Broń i podejmować ważne wyzwania. Zapraszamy do dołączenia do naszego stowarzyszenia.

        Działalność klubu opiera się na wolontariacie- członkowie zarządu nie pobierają za pracę w klubie żadnego wynagrodzenia a  dobre zorganizowanie klubu wymaga wysiłku wielu osób. Tym bardziej potrzeba pomocy każdej osoby, która sympatyzuje z Bronią i chciałaby pomóc w rozwoju swojego klubu. Zainteresowani wstąpieniem do stowarzyszenia mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące warunków członkostwa , w sekretariacie klubu: telefon- 48 385-10-01,  a  także na naszej stronie internetowej- w zakładce  „ wstąp do nas”, gdzie można znaleźć deklaracje członkowskie stowarzyszenia.

     
      Radomski Klub Piłkarski 1926 Broń Radom zaprasza także  osoby indywidualne, instytucje i podmioty gospodarcze, które chciałyby nawiązać współpracę finansową ze stowarzyszeniem. Szczegółowe informacje można otrzymać kontaktując się z sekretariatem klubu.