Lista sponsorów

SPONSORZY

Staramy sie, aby współczesny klub Broń Radom był oparty na silnych fundamentach organizacyjnych oraz finansowych, dzięki wiarygodnym partnerom biznesowym, którzy współpracują z klubem od wielu lat.
Razem z nimi chcemy przejść fantastyczną drogę w tworzeniu nowej historii, dbając o realizację ich celó oraz poczucie satysfakcji.