Media

Media

Strategicznym elementem budowy wizerunku klubu oraz zasięgu marki są relacje spotkań Broni w kanałach mediów lokalnych, ale także wszelkie publikacje na nasz temat i stały patronat.