Pomóż w przygotowaniach publikacji i muzeum na 100 lecie klubu

Co prawda zostało jeszcze trzy lata, ale wielkimi krokami zbliża się 100 lecie naszego klubu. Zawiązał się komitet organizacyjny, który rozpoczął pierwsze przygotowania do tego wielkiego święta. Już teraz zwracamy się z apelem do kibiców, sympatyków futbolu, aby dołączyli się i pomogli nam w przygotowaniach.

„BYŁA BĘDZIE JEST”…Odwieczne motto naszego klubu. Łączy się również w przygotowaniach do uroczystych obchodów pięknego jubileuszu 100-lecia powstania i działalności Klubu Sportowego „BROŃ” Radom. W przygotowaniu wiele doniosłych wydarzeń. Jedną z nich jest utworzenie wirtualnego muzeum oraz w formie pisanej – monografii Klubu.
W celu realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia powstał zespół roboczy. Dokona on spisu wydarzeń, pokazania sylwetek sportowców, ich wyników sportowych, osiągnięć zawodowych, społecznych, kulturowych a co za tym idzie całokształt historię BRONI Radom..
Prosimy wszystkie osoby będące w posiadaniu ww. materiałów o wsparcie w realizacji tego projektu.
Intencją naszą jest pozostawienie wszystkich trofeów, medali, dyplomów, pamiątek, tam gdzie są. Prosimy tylko o ich zgłoszenie i udostępnienie celem sfotografowania, skanowania, opisania.
Szczególnie prosimy o to wszystkich zawodników, dawnych działaczy Broni. Liczymy na ich relacje. Zadbamy o zapis filmowy, dźwiękowy, oraz opisy.

Udokumentowania wszystkiego co było – podjęli się:
Robert Wicik
Jerzy Graliński
Marcin Kozłowski
Sylwester Szymczak
Jan Panek
Andrzej Mędrzycki –
Marek Oleszczuk

Zapraszamy kolejne osoby, które chcą włączyć się w organizację!

Materiały można przynosić osobiście do klubu ul. Narutowicza 9.

e-mail: klub@bronradom.pl

telefon: 721 866 320

PODOBNE WPISY