Miejskie środki dla Broni

 W sumie 135 000 zł  miejskich dotacji otrzyma RKP 1926 Broń w ramach konkursów na projekty  z zakresu rozowju sportu na terenie Radomia. Najwyższą kwotę dofinansowania otrzymało Radomskie Centrum Siatkówki ( 200 000 zł) 

 Przyznane środki zostaną rozdzielone na dwa złożone projekty: 130 000 zł na projekt „Broń Radom- szansą na sukces”, 5 000 zł na realizację projejtu turnieju „MiniEuro- Radomirek Cup 2012”.  Podobną dotację  ( 130 000 zł) otrzymał MSPN Radomiak,  a więcej niż piłkarskie kluby otrzymał a klub zapaśniczy „Olimpijczyk” łącznie 158 000 zł

PODOBNE WPISY