8 tysięcy złotych dla Broni

Dotację w wysokości  8 tysięcy złotych przyznał naszemu klubowi zarząd województwa mazowieckiego w ramach wsparcia dla organizacji i klubów sportowych. Większość z czterech milionów złotych dotacji została przeznaczona na organizację konkretnych imprez sportowych. Broń jest jednym z trzech radomskich klubów, które dostały środki na działalność szkoleniową, a nie sfinansowanie  jakiejś zaplanowanej imprezy.