Broń z licencją na IV ligę

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej przyznał licencję Broni Radom na grę w czwartej lidze. Cały czas liczymy, że zespół nie będzie musiał korzystać z tego prawa i zagra w przyszłym sezonie  o szczebel wyżej. Niemniej prezentujemy komunikat MZPN, w którym zawarta jest informacja, kto otrzymał licencję, a kto nie.

Podjęto następujące decyzje:

1) Przyznano licencję bez żadnych nadzorów następującym klubom:

a) Bug Wyszków (na obydwie płyty boiska – naturalną i ze sztuczną nawierzchnią, z mozliwością gry przy sztucznym oświetleniu)

b) Drukarz Warszawa

c) MKS Przasnysz (boisko naturalne i sztuczne)

d) Perła Złotokłos

e) Pogoń Grodzisk Mazowiecki

f) Wisła II Płock (boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Łukasiewicza)

2) Licencję z nadzorem finansowym uzyskał:

a) MKS Ciechanów (uregulowanie zobowiązań wobec COOZPN do dnia 10 czerwca)). Licencja zostanie wydana po wypełnieniu nadzoru na zgłoszone dwie płyty boiska.

3) Licencję z nadzorem infrastrukturalnym uzyskały:

a) Błonianka Błonie (uzupełnienie umowy użyczenia obiektu na rundę wiosenną sezonu 2018-19 do dnia 28 lutego 2019)

b) Broń Radom (każdorazowe zabezpieczanie narożników boiska sztuczną murawą). Ponadto Broń może rozgrywać swoje mecze przy sztucznym oświetleniu.

c) Energia Kozienice (każdorazowo zapewnianie bezpiecznego przejścia z szatni na boisko dla zawodników i sędziów; każdorazowe zabezpieczanie narożników boiska sztuczną murawą)

d) Mazur Gostynin (każdorazowe zapewnianie toalety typu toi-toi dla kibiców gospodarzy)

e) Oskar Przysucha (każdorazowo zapewnianie bezpiecznego przejścia z szatni na boisko dla zawodników i sędziów; każdorazowe zapewnianie dwóch toalet typu toi-toi dla kibiców gospodarzy i gości)

f) Pilica Białobrzegi (każdorazowo zapewnianie bezpiecznego przejścia z szatni na boisko dla zawodników i sędziów; każdorazowe zabezpieczanie narożników boiska sztuczną murawą; każdorazowe zabezpieczanie bezpiecznego pobocza pola gry o wymaganej szerokości)

g) Wisła II Płock (boisko przy ul. Sportowej – każdorazowe zabezpieczanie przeszkód znajdujących się w odległości mniejszej niż pięć metrów za bramką)

4) Wezwano do uzupełnienia dokumentacji następujące kluby:

a) Drogowiec Jedlińsk – Zgoda Komisji Licencji Trenerskich na prowadzenie drużyny IV ligi w sezonie 2018-19 przez trenera z niższymi uprawnieniami; wypełnienie wymogu posiadania szatni dla zawodników o wymaganym standardzie i minimalnej powierzchni 20 m kwadratowych.

b) Huragan Wołomin – uzupełnione i opieczętowane oświadczenie nr 9.2.5.1 (prawdopodobnie chodzi o oświadczenie o braku zobowiązań – przyp. pilkanamazowszu)

c) Korona Ostrołęka – zgoda Komisji Licencji Trenerskich na prowadzenie drużyny IV ligi w sezonie 2018-19 przez trenera z niższymi uprawnieniami.

d) LKS Promna – wskazanie innego obiektu sportowego spełniającego wymogi IV ligi, na którym klub rozgrywał będzie mecze w roli gospodarza w sezonie 2018-19 – obiekt w Falęcicach nie spełnia wymagań w dwóch punktach: wymagana długość i szerokość pola gry, wymagana wielkość i standardy szatni dla zawodników.

e) Mazur Karczew – niezgodność danych wymienionych w KRS z danymi osób na umowie użyczenia obiektu.

f) MKS Piaseczno – dokument potwierdzający prawo do użytkowania obiektu sportowego w sezonie 2018-19; wypełnienie formularza 9.2.3 oddzielnie dla każdego boiska

g) Mławianka Mława – uregulowanie zaległości wobec MZPN

h) Mszczonowianka Mszczonów – niezgodność danych wymienionych w KRS z danymi osób na umowie użyczenia obiektu.

i) Ożarowianka Ożarów Mazowiecki – poświadczone przez MZPN oświadczenie nr 9.2.5.1 (prawdopodobnie chodzi o oświadczenie o braku zobowiązań – przyp. pilkanamazowszu); dokument potwierdzający prawo do użytkowania obiektu sportowego w sezonie 2018-19

j) Sparta Jazgarzew – dokument potwierdzający prawo do użytkowania obiektu sportowego w sezonie 2018-19

k) Znicz II Pruszków – dokument potwierdzający posiadanie kierownika ds. bezpieczeństwa z wymaganymi uprawnieniami; dokument potwierdzający prawo do użytkowania obiektu sportowego w sezonie 2018-19; aktualny protokół pomiaru nateżenia sztucznego oświetlenia (m.in. 500 lux), jeśli klub ma zamiar rozgrywać mecze przy sztucznym oświetleniu.

5) Wstrzymano nadanie licencji Wildze Garwolin do czasu uzyskania pozytywnej opinii Zespołu ds. uzgadniania i opiniowania projektów budowy i modernizacji obiektów sportowych MZPN dla nowo powstałego zaplecza socjalno-szatniowego.

6) Wnioski następujących klubów: Dolcan Ząbki, KS Łomianki, Mazovia Mińsk Mazowiecki, Naprzód Skórzec i Pogoń II Siedlce zostaną rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu Komisji ds. Licencji.

 

źródło: mzpn.pl