Walne zebranie klubu

NADZYWCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
RADOMSKI KLUB PIŁKARSKI 1926 BROŃ RADOM
Zarząd Radomskiego Klubu Piłkarksiego 1926 Broń Radom informuje, że 21 września 2011 o godz.18.00
w sali MOSiR w Radomiu odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie członków Stowarzyszenia Radomski Klub Piłkarski 1926 Broń Radom. Zapraszamy wszystkich członków Klubu, a także zachęcamy nowe osoby do wstąpienia do stowarzyszenia w ramach którego działają wszystkie drużyny Broni. 

Podczas walnego zebrania zostaną wybrane władze klubu, zostanie podsumowana mijjaca kadencja władz, bedie też miejsca na dyskusję i ustalenia dotyczące przyszłej działalności Broni. Konieczne będą także pewne zmiany w statucie, które może wprowadzić jedynie walne zebranie.  Nie zabraknie także akcentów jubileuszowych.

Zostań członkiem Klubu
Stowarzyszenie Radomski Klub Piłkarski 1926 Broń Radom jest organizacją w ramach której działają wszystkie drużyny Broni Radom. Do stowarzyszenia należą osoby, które swoją pracą i zaangażowaniem chcą wspierać Klub, a także współdecydować o kierunkach jego działalności i rozwoju.
Zapraszamy do wstąpienia do stowarzyszenia wszystkich sympatyków, kibiców, rodziców zawodników trenujących w Broni, osoby, które chcą wspierać Klub- zarówno materialnie, jak i poświęcanym czasem, działalnością w ramach swoich zdolności  potrzeb Broni.
Aby zostać członkiem stowarzyszenia należy złożyć deklarację członkowską , którą można otrzymać w sekretariacie klubu ( II piętro części administracyjnej hali MOSiR), lub pobrać ze strony www.bronradom.pl – dział „ Wstąp do nas”- ” nowa deklaracja członkowska”. Wszelkich informacji na temat możliwości wstąpienia do stowarzyszenia udziela sekretariat klubu: tel. 48 385-10-01. mail: klub@bronradom.pl
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do dołączenia do naszego stowarzyszenia.
Zarząd RKP 1926 Broń Radom

PS. Wkrótce na naszej stronie zostaną zamieszczone artykuły dotyczące zapraszające do dyskusji i dzielenia się pomysłami na temat działalności klubu i jego przyszłości

PODOBNE WPISY